Klantenservice InterBikes

Veelgestelde vragen rondom Garantie

Garantie op uw fiets

Interbikes garandeert dat het geleverde product voldoet aan de gesloten overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften.

In het algemeen heeft u 1 jaar garantie op de alle draaiende onderdelen en 2 jaar garantie op het frame. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achter tandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven. Tenzij er sprake is van constructie- en/ of materiaalfouten. Schades als gevolg van onjuist gebruik en val schade vallen buiten de garantie.

Om garantie te behouden op uw fiets dient u na maximaal 6 maanden uw eerste onderhoudsbeurt te hebben verricht aan de fiets, Indien u een garantieaanvraag doet dient u een bewijs van onderhoud (factuur en/of werkbon) te overhandigen.
Garantie afhandeling vindt plaats in onze vestiging te Rotterdam. Indien garantie afhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening.
Mocht er iets niet in orde zijn met uw product, neem dan altijd eerst contact met ons op. In overleg met u wordt dan besloten hoe uw klacht zo snel en soepel mogelijk kan worden afgehandeld.

Let op: Interbikes.nl vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

Garantie voorwaarden

Als jij je fiets besteld hebt, en inmiddels in huis hebt, trekken wij onze handen niet van je af. Sterker nog, wij helpen je graag als er in de toekomst iets aan de hand is. Wel vragen wij je hiervoor iets terug, het is namelijk erg belangrijk om het onderhoud van je fiets in de gaten te houden voor het behouden van de garantie.

Wat is er dan verplicht en waarom?
De eerste servicebeurt dien je tussen de 3e en 5e maand na ontvangst van je fiets uit te laten voeren, óf bij 500 km. Hierbij geldt altijd de eerste gebeurtenis. Dus is je fiets 5 maanden oud, maar heb je nog maar 200 km gefietst, dan moet je alsnog de eerste servicebeurt uit laten voeren. Verplichten kunnen wij je natuurlijk nooit echt, maar wij stellen dit wel als ‘eis’ voor het behouden van de garantie. Een fiets heeft namelijk echt een eerste servicebeurt nodig, ook als je er niet veel op fietst. Zo voorkom je voortijdige slijtage en blijf je lekker soepel fietsen!

Garantiebepalingen
De ondernemer garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen;
De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product;
De garantie is niet overdraagbaar;
De door ondernemer op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de ondernemer aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Garantieperiode
Producten hebben gedurende 2 jaar na aankoop een garantie op constructie- en/of materiaalfouten.

Garantieomvang
Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door ondernemer is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van ondernemer kosteloos worden gerepareerd dan wel worden vervangen;
Kosten van transport van en naar ondernemer komen voor rekening van de consument, wanneer niet wordt gekozen voor de aangeboden kosteloze verzendmethode voor het retourneren;
Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt de ondernemer voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Indienen garantieclaim
Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs, ter inspectie te worden aangeboden bij de ondernemer.

Aansprakelijkheid garantie
Een door ondernemer gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat de ondernemer ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van de ondernemer strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Wanneer start mijn garantieaanvraag?

Wij starten je garantieaanvraag zo snel mogelijk nadat je product is geleverd in ons magazijn. Als je gekozen hebt voor onze gratis verzendmethode dan zie je in de track&trace gegevens die wij jou per e-mail gestuurd hebben of en wanneer je pakket is aangekomen in ons magazijn. We sturen een bevestiging per e-mail zodra we je garantieaanvraag starten. In deze e-mail vertellen we jou wat er gaat gebeuren.

Wanneer kan ik een oplossing verwachten?

Dit verschilt per product en probleem. We zorgen voor een oplossing binnen maximaal drie weken vanaf het moment dat we je garantieaanvraag gestart zijn. En mocht het voorkomen dat het niet gaat lukken, dan houden we je op de hoogte.

Is garantie altijd kosteloos?

Wanneer het defect onder garantie valt, dan wordt het product kosteloos voor jou gerepareerd of vervangen. We sturen we het gerepareerde of vervangende product ook weer gratis naar je terug.
Als het defect niet onder garantie valt dan vertellen we jou wat de reparatiekosten zijn. We laten niets repareren zonder jouw toestemming. De verzendkosten om het product weer bij je terug te krijgen, komen voor eigen rekening.

Garantie op elektrische fietsen

Op al onze elektrische fietsen gelden dezelfde garantievoorwaarden als onze gewone fietsen. De fabrieksgarantie op elektrische fietsen is 2 jaar. Een elektrische fiets is voorzien van een accu. Voor de accu gelden aanvullende garantievoorwaarden. Je hebt op de accu van je fiets ook 2 jaar fabrieksgarantie op werking, constructie- en/of materiaalfout(en). De fabrieksgarantie geldt niet op de afname van de capaciteit van de accu, deze neemt namelijk af naar rato van het aantal laadcycli en de leeftijd van de accu. De afgegeven actieradius van de accu is een indicatie. De daadwerkelijk te behalen actieradius is sterk afhankelijk van meerdere factoren zoals, rijgedrag, de belasting, onderhoud, omgevingsfactoren en de gebruiker. Wij geven geen garantie op de actieradius.

LET OP: Om de garantie op je fiets te behouden adviseren we je om 3 maanden na ontvangst van je fiets deze voorzien van een eerste servicebeurt. Om aanspraak te maken op de garantie moet je een bewijs van onderhoud kunnen overhandigen (factuur, werkbon). Wij adviseren je dringend om je fiets jaarlijks te voorzien van een uitgebreide onderhoudsbeurt.

Wanneer is de garantie niet geldig?

Bij slijtageonderdelen, tenzij het een gevolg is van een productiefout van de fabrikant. Slijtageonderdelen zijn onder andere binnen- en buitenbanden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, kabels en remblokken.
Bij valschade en onjuist of oneigenlijk gebruik en onderhoud.
Bij normale slijtage die optreedt bij dagelijks gebruik van een product en ouderdom.
Bij schade veroorzaakt door slecht onderhoud, verwaarlozing of door een ongeval.
Als er schade is opgetreden als gevolg van verandering van het product, aangebracht door de consument en zonder toestemming van de fabrikant.
Als de schade niet binnen 2 maanden na het ontstaan wordt gemeld.
Als er schade is opgetreden als gevolg van klimatologische invloeden zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming.
Bij schade veroorzaakt door vervoer door de klant.
Bij schade veroorzaakt door reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet - schriftelijk - door de verkoper gemachtigd zijn.
Als er schade is opgetreden als gevolg van onjuiste installatie, afstelling of reparaties.